Toán Lớp 11: Biết các số C n 1 ;   C n 2 ;   C n 3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với n>3.

Toán Lớp 11: Biết các số C n 1 ;   C n 2 ;   C n 3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với n>3. Tìm n? A. n = 5 B. n = 7 C. n= 9 D. n = 11, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 11: Biết các số C n 1 ;   C n 2 ;   C n 3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với n>3.”

 1. Ba số

  Cn1; Cn2; Cn3

   theo thứ tự

  u1,  u2,  u3

   lập thành cấp số cộng nên

  u1+u3=2u2Cn1+Cn3=2Cn2  n3n!(n1)!.1!+​  n!(n3)!.3!=2.  n!(n2)!.2!n+n2n1n6=2.n1n21+n23n+26=n1n29n+14n=2n=7n=7n3.
  Chọn đáp án B.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button