Toán Lớp 11: 6sin²2x+sin2x-1=0 Sin⁴x-cos⁴x=1/2

Toán Lớp 11: 6sin²2x+sin2x-1=0 Sin⁴x-cos⁴x=1/2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 11: 6sin²2x+sin2x-1=0 Sin⁴x-cos⁴x=1/2”

  1. 6sin22x+sin2x1=0Đt t=sin2x, t1;1Ta có: 6t2+t1=0Gii ra đưc t=12 tm hoc t=13 tmt=12<=>sin2x=12<=>2x=π6+k2π hoặc 2x=π+π6+k2π, kZ<=>x=π12+ hoặc x=7π12+, kZt=13<=>sin2x=13<=>2x=arcsin13+k2π hoặc 2x=πarcsin13+k2π, kZ<=>x=12arcsin13+ hoặc x=π212arcsin13+, kZVậy S=π12+;7π12+;12arcsin13+;π212arcsin13+, kZ

    sin4xcos4x=12<=>sin2xcos2x.sin2x+cos2x=12<=>cos2x=12<=>cos2x=12<=>2x=±2π3+k2π, kZ<=>x=±π3+, kZVậy x=±π3+, kZ

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button