Toán Lớp 11: 2sin2x – 3cos^2 x + 5sinxcosx -2 =0

Toán Lớp 11: 2sin2x – 3cos^2 x + 5sinxcosx -2 =0, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 11: 2sin2x – 3cos^2 x + 5sinxcosx -2 =0”

  1. 2sin2x3cos2x+5sinx.cosx2=0<=>2sin2x3232cos2x+52sin2x2=0<=>92sin2x32cos2x72=0<=>9sin2x3cos2x=7<=>9310sin2x3310cos2x=7310<=>310sin2x110cos2x=71030<=>sin2x.cosacos2x.sina=71030Vi a là góc có cosa=310; sina=110<=>sin2xa=71030<=>2xa=arcsin71030+k2π hoặc 2xa=πarcsin71030+k2π, kZ<=>x=12a+12arcsin71030+ hoặc x=π2+12a+12+arcsin71030+, kZVậy S=12+arcsin71030+;π2+12a+12+arcsin71030+, kZ

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button