Toán Lớp 10: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức bậc nhất f (x) =|2x-5|-3 không dương  A.x<1 B.x=5/2 C.x=3 D.1<=x<=4

Toán Lớp 10: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức bậc nhất f (x) =|2x-5|-3 không dương  A.x<1 B.x=5/2 C.x=3 D.1<=x<=4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 10: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức bậc nhất f (x) =|2x-5|-3 không dương  A.x<1 B.x=5/2 C.x=3 D.1<=x<=4”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button