Toán Lớp 10: Tìm m để A giao B khác rỗng a. A= (âm vô cực; 5m-5) B= (3; 2m-3) b. A=(4; m) B=[m-5; m+7] c. A= (m+1;m+3] B= (-2;5] d. A=[m+1; 6] B= [-

Toán Lớp 10: Tìm m để A giao B khác rỗng a. A= (âm vô cực; 5m-5) B= (3; 2m-3) b. A=(4; m) B=[m-5; m+7] c. A= (m+1;m+3] B= (-2;5] d. A=[m+1; 6] B= [-6; 5m/3], giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 10: Tìm m để A giao B khác rỗng a. A= (âm vô cực; 5m-5) B= (3; 2m-3) b. A=(4; m) B=[m-5; m+7] c. A= (m+1;m+3] B= (-2;5] d. A=[m+1; 6] B= [-”

 1. a, 

  A= (; 5m5); B= (3; 2m3)

  Để : 

  AB# 

  thì :

  3<5m-5

  –>5m>8

  –>m>8/5

  b,  A=(4; m) và B=[m-5; m+7]

  Để : 

  AB#

  thì:

           4<m-5<m

  hoặc m-5<4<m-7

  Với 4<m-5<m

  –> 9<m và -5<0 (đúng)

  –> m>9

  Với m-5<4<m-7

  –> 11<m<9 (vô lý)

  Vậy: m>9

  c, A= (m+1;m+3] ; B= (-2;5]

  Để

  AB #

  thì :

          m+1 <-2 <m+3

  hoặc -2<m+1<5

  Với m+1<-2<m+3

  –> -5<m<-3

  Với -2<m+1<5

  –> -3<m<4

  Vậy m 

  (5;3)(3;4)

  d, A=[m+1; 6] và B= [-6; 5m/3]

  Để 

  AB#

  thì:

  5m3m+1m32

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button