Toán Lớp 10: Tính giá trị biểu thức P = sin30 0 cos15 0 + sin150 0 .cos165 0 A. P = -0,5 B. P = 0 C. P = 0,5 D.

Toán Lớp 10: Tính giá trị biểu thức P = sin30 0 cos15 0 + sin150 0 .cos165 0 A. P = -0,5 B. P = 0 C. P = 0,5 D. P = 1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Toán Lớp 10: Tính giá trị biểu thức P = sin30 0 cos15 0 + sin150 0 .cos165 0 A. P = -0,5 B. P = 0 C. P = 0,5 D.”

  1. Chọn B.

    Hai góc 300 và 1500  bù nhau nên sin300 = sin1500

    Hai góc 150 và 1650 bù nhau nên  cos150 = -cos 1650.

    Do đó  P = sin300cos150+ sin1500.cos1650 = sin1500(-cos1650 + sin1500.cos1650) = 0.

    Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button