Toán Lớp 10: Cho vectơ a và vectơ b là hai vectơ đối nhau.Hãy rút gọn vectơ x = vectơ 2a + vectơ 3b – vectơ 5a

Toán Lớp 10: Cho vectơ a và vectơ b là hai vectơ đối nhau.Hãy rút gọn vectơ x = vectơ 2a + vectơ 3b – vectơ 5a, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 10: Cho vectơ a và vectơ b là hai vectơ đối nhau.Hãy rút gọn vectơ x = vectơ 2a + vectơ 3b – vectơ 5a”

 1. Ta có:  

  a 

  và 

  b

  là hai vecto đối nhau nên 

  a

  = –

  b

  .

  Suy ra: 

  x

  = 2

  a

  + 3

  b

  – 5

  a

  = ( 2

  a

  – 5

  a

  ) + 3

  b

                      = -3

  a

  + 3

  b

  b

  3 + 

  b

  3 = 

  b

  5

  Trả lời

Viết một bình luận