Toán Lớp 10: Cho hai tập hợp E = {x ∈ R : f(x) = 0}; F = { x ∈ R: g(x) = 0}; H = { x ∈ R : f(x).g(x) = 0}. Trong các m

Toán Lớp 10: Cho hai tập hợp E = {x ∈ R : f(x) = 0}; F = { x ∈ R: g(x) = 0}; H = { x ∈ R : f(x).g(x) = 0}. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề đúng là: A. H = E ∪ F. B. H = E ∩ F. C. H = E \ F. D. H = F \ E., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 10: Cho hai tập hợp E = {x ∈ R : f(x) = 0}; F = { x ∈ R: g(x) = 0}; H = { x ∈ R : f(x).g(x) = 0}. Trong các m”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button