Toán Lớp 10: Cho 2 tập hợp  M={x∈R|x≤4} và N=[m+1;10), với m là tham số. Tìm giá trị của m để M ∩ N  là một đoạn có độ dài bằng 10.

Toán Lớp 10: Cho 2 tập hợp  M={x∈R|x≤4} và N=[m+1;10), với m là tham số. Tìm giá trị của m để M ∩ N  là một đoạn có độ dài bằng 10., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 10: Cho 2 tập hợp  M={x∈R|x≤4} và N=[m+1;10), với m là tham số. Tìm giá trị của m để M ∩ N  là một đoạn có độ dài bằng 10.”

Viết một bình luận