Toán Lớp 10: Câu nào Trong các câu sau KHÔNG PHẢI mệnh đề ? A: 3+2=7 B: x²+1>0 C: 2-√5<0 D: 4+x=3

Toán Lớp 10: Câu nào Trong các câu sau KHÔNG PHẢI mệnh đề ? A: 3+2=7 B: x²+1>0 C: 2-√5<0 D: 4+x=3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 10: Câu nào Trong các câu sau KHÔNG PHẢI mệnh đề ? A: 3+2=7 B: x²+1>0 C: 2-√5<0 D: 4+x=3”

Viết một bình luận