Toán Lớp 10: Biến đổi thành tích : a) sin2x + sin4x + sin6x b) sin5x + sin6x + sin7x + sin8x c) 3 + 4cos4x + cos8x

Toán Lớp 10: Biến đổi thành tích : a) sin2x + sin4x + sin6x b) sin5x + sin6x + sin7x + sin8x c) 3 + 4cos4x + cos8x, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 10: Biến đổi thành tích : a) sin2x + sin4x + sin6x b) sin5x + sin6x + sin7x + sin8x c) 3 + 4cos4x + cos8x”

  1. a, sin2x+sin4x+sin6x=sin2x+sin6x+sin4x=2.sin4x.cos2x+sin4x=sin4x.2cos2x+1=sin4x.4cos21=sin4x.2cosx+12cosx1b, sin5x+sin6x+sin7x+sin8x=sin5x+sin7x+sin6x+sin8x=2.sin6x.cosx+2sin7x.cosx=2cosx.sin6x+sin7x=2cosx.2sin132x.cosx2=4.sin132x.cosx2.cosx

    c, 3+4cos4x+cos8x=3+4cos4x+2cos24x1=2cos24x+4cos4x+2=2.cos24x+2cos4x+1=2.cos4x+12=2.2cos22x2=8cos42x

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button