Tin học Lớp 9: WWW (World Wide Web), gọi tắt là web (A) là dịch vụ trên Internet để tổ chức và khai thác thông tin dưới dạng các trang siêu văn bản.

Tin học Lớp 9: WWW (World Wide Web), gọi tắt là web (A) là dịch vụ trên Internet để tổ chức và khai thác thông tin dưới dạng các trang siêu văn bản. (B) có thể xem là hệ thống các website trên Internet. (C) là một trang siêu văn bản được mở bằng các trình duyệt web. (D) có thể xem là một trong các ứng dụng (chương trình) trên Internet. Hãy chỉ ra phương án ghép sai., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tin học Lớp 9: WWW (World Wide Web), gọi tắt là web (A) là dịch vụ trên Internet để tổ chức và khai thác thông tin dưới dạng các trang siêu văn bản.”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button