Tin học Lớp 9: Để có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của Internet, chúng ta cần: (A) một máy tính cá nhân có vi mạng. (B) một môđem. (C) một

Tin học Lớp 9: Để có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của Internet, chúng ta cần: (A) một máy tính cá nhân có vi mạng. (B) một môđem. (C) một đường điện thoại hoặc đường truyền riêng. (D) một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). (E) Tất cả các điều kiện trên. Hãy chọn phương án đúng nhất., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Tin học Lớp 9: Để có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của Internet, chúng ta cần: (A) một máy tính cá nhân có vi mạng. (B) một môđem. (C) một”

  1. Đáp án: E.

    Bổ sung: Để có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của Iternet, trước hết chúng ta cần máy tính cá nhân có vỉ mạng và được cài đặt trình duyệt web, sau đó đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ tư vấn lựa chọn gói dịch vụ thích hợp, chuẩn bị môđem và hỗ trợ cài đặt, kết nối với đường truyền và cấp quyền truy cập Internet.

    Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button