Tin học Lớp 8: Dùng ngôn ngữ lập trình c++ giải quyết bài toán sau Cho chiều dài và chiều rộng của sân trường, tình chu vi, diện tích

Tin học Lớp 8: Dùng ngôn ngữ lập trình c++ giải quyết bài toán sau Cho chiều dài và chiều rộng của sân trường, tình chu vi, diện tích, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tin học Lớp 8: Dùng ngôn ngữ lập trình c++ giải quyết bài toán sau Cho chiều dài và chiều rộng của sân trường, tình chu vi, diện tích”

 1. #include<iostream>
  using namespace std;
  int main(){
  float chieuDai, chieuRong;
  float chuVi, dienTich;
  cout<<“Nhap chieu dai: “;
  cin>>chieuDai;
  cout<<“Nhap chieu rong: “;
  cin>>chieuRong;
  chuVi = (chieuDai + chieuRong)*2;
  dienTich = chieuDai * chieuRong;
  cout<<“Chu vi san thuong la: “<<chuVi<<endl;
  cout<<“Dien tich san thuong la: “<<dienTich<<endl;
  return 0;
  }

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ