Tin học Lớp 6: Cách đổi đơn vị lưu trữ Thông tin

Tin học Lớp 6: Cách đổi đơn vị lưu trữ Thông tin, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tin học Lớp 6: Cách đổi đơn vị lưu trữ Thông tin”

 1. Bit: Một Bit là một giá trị 0 hoặc 1.
  Byte: 1 Byte = 8 Bits.
  Kilobyte (KB): 1 KB = 8,192 Bits , 1 kB = 1,024 Bytes.
  Megabyte (MB): 1 MB =1024 KB (1 Megabyte bằng Một nghìn không trăm hai tư Kilobyte)
  Gigabyte (GB): GB = 1024 MB (1 Gigabyte bằng Một nghìn không trăm hai tư Megabyte)

  Trả lời
 2. Bit: Một Bit là một giá trị 0 hoặc 1.
  Byte: 1 Byte = 8 Bits.
  Kilobyte (KB): 1 KB = 8,192 Bits , 1 kB = 1,024 Bytes.
  Megabyte (MB): 1 MB =1024 KB (1 Megabyte bằng Một nghìn không trăm hai tư Kilobyte)
  Gigabyte (GB): GB = 1024 MB (1 Gigabyte bằng Một nghìn không trăm hai tư Megabyte)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button