Tin học Lớp 4: Để đổi tên thư mục em nháy chuột phải vào mục thư và chọn?

Tin học Lớp 4: Để đổi tên thư mục em nháy chuột phải vào mục thư và chọn?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tin học Lớp 4: Để đổi tên thư mục em nháy chuột phải vào mục thư và chọn?”

 1.   – Bước 1. Nháy chuột phải vào tên tập tin/ thư mục cần đổi tên, chọn Rename 
     – Bước 2. Gõ tên mới rồi nhấn Enter hoặc nháy chuột vào biểu tượng. 
  Chú ý:
     – Nếu chỉ cần sửa tên thì ở bước thứ ba dùng thêm các phím mũi tên để di chuyển và các phím xóa để sửa.
     – Có thể thực hiện các công việc trên bằng cách vào bảng chọn File→New để tạo thư mục mới hay Rename để đổi tên tệp/thư mục.

  Trả lời
 2. – Bước 1. Nháy chuột phải vào tên tập tin/ thư mục cần đổi tên, chọn Rename 
     – Bước 2. Gõ tên mới rồi nhấn Enter hoặc nháy chuột vào biểu tượng

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ