Tin học Lớp 11: Trong quá trình thực hiện chương trình,biến có đặt điểm nào sau đây? A.Không tham gia vào lệnh gán B.Có giá trị cố định C.Giá trị có th

Tin học Lớp 11: Trong quá trình thực hiện chương trình,biến có đặt điểm nào sau đây? A.Không tham gia vào lệnh gán B.Có giá trị cố định C.Giá trị có thể thay đổi D.không dùng để tạo biểu thức, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 thoughts on “Tin học Lớp 11: Trong quá trình thực hiện chương trình,biến có đặt điểm nào sau đây? A.Không tham gia vào lệnh gán B.Có giá trị cố định C.Giá trị có th”

  1. Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình=> C

    Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button