Tin học Lớp 11: Hãy chọn kết quả đúng của đoạn chương trình sau : a:=9 b:=7 c:=8 If a>b then c:= 7 else c:=6 , writen(c) A .7 B.9 C.8

Tin học Lớp 11: Hãy chọn kết quả đúng của đoạn chương trình sau : a:=9 b:=7 c:=8 If a>b then c:= 7 else c:=6 , writen(c) A .7 B.9 C.8 D.6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tin học Lớp 11: Hãy chọn kết quả đúng của đoạn chương trình sau : a:=9 b:=7 c:=8 If a>b then c:= 7 else c:=6 , writen(c) A .7 B.9 C.8”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ