Tin học Lớp 10: Câu 64. Để thay thế cụm từ “mùa thu” trong đoạn văn bản bằng cụm từ “mùa hạ”, thì trong hộp thoại Find and Replace ở hai mục Find what/

Tin học Lớp 10: Câu 64. Để thay thế cụm từ “mùa thu” trong đoạn văn bản bằng cụm từ “mùa hạ”, thì trong hộp thoại Find and Replace ở hai mục Find what/Relace with ta gõ: A. mùa thu/mùa hạ B. mùa hạ/mùa thu C. Mùa thu/Mùa hạ D. Mùa hạ/Mùa thu Câu 61. Khi soạn thảo văn bản đã được đặt tên trong Word, lệnh nào sau đây cho phép chúng ta ghi nội dung tệp đang soạn thảo với một tệp có tên mới? A. File/New… B. File/Save As… C. File/Save… D. File/Print…, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tin học Lớp 10: Câu 64. Để thay thế cụm từ “mùa thu” trong đoạn văn bản bằng cụm từ “mùa hạ”, thì trong hộp thoại Find and Replace ở hai mục Find what/”

 1. Câu 64. Để thay thế cụm từ “mùa thu” trong đoạn văn bản bằng cụm từ “mùa hạ”, thì trong hộp thoại Find and Replace ở hai mục Find what/Relace with ta gõ:
  A. mùa thu/mùa hạ
  B. mùa hạ/mùa thu
  C. Mùa thu/Mùa hạ
  D. Mùa hạ/Mùa thu
  Câu 61. Khi soạn thảo văn bản đã được đặt tên trong Word, lệnh nào sau đây cho phép chúng ta ghi nội dung tệp đang soạn thảo với một tệp có tên mới?
  A. File/New…
  B. File/Save As…
  C. File/Save…
  D. File/Print…

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button