Tiếng Việt Lớp 5: Câu (một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình) muốn nói điều gì: A rừng Phương Nam rất vắng người . B rừng Phương

Tiếng Việt Lớp 5: Câu (một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình) muốn nói điều gì: A rừng Phương Nam rất vắng người . B rừng Phương Nam rất hoang vu. C rừng Phương Nam rất yên tĩnh, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tiếng Việt Lớp 5: Câu (một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình) muốn nói điều gì: A rừng Phương Nam rất vắng người . B rừng Phương”

Viết một bình luận