Tiếng Việt Lớp 5: 5. Đặt câu với thành ngữ: Ăn xôi ở thì:  Tắt lửa tối đèn: Hôi như cú mèo:  (Ko chép trên mạng nhé,các bạn)

Tiếng Việt Lớp 5: 5. Đặt câu với thành ngữ: Ăn xôi ở thì:  Tắt lửa tối đèn: Hôi như cú mèo:  (Ko chép trên mạng nhé,các bạn), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

26 bình luận về “Tiếng Việt Lớp 5: 5. Đặt câu với thành ngữ: Ăn xôi ở thì:  Tắt lửa tối đèn: Hôi như cú mèo:  (Ko chép trên mạng nhé,các bạn)”

 1. 1. Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xôi ở thì cho qua tháng này.

  2. Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.

  3. Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được.

  Trả lời
 2. – Covid khó khăn quá, bữa ăn thì chưa xong, thôi thì cứ ăn xôi ở thì vậy, cố được đến đâu thì đến.(nghĩ đến chuyện tạm bợ trước mắt, không suy nghĩ lâu dài)
  – Anh ơi, nhà em không có tiền, thôi thì hàng xóm tắt lửa tối đèn, anh có gì thì cho em vay chút ít với ạ.(nói về những người hàng xóm giúp đỡ nhau)
  – Hôi như cú mèo được dùng để chỉ những người ít quan tâm tới việc chăm sóc bản thân, tạo ra mùi khó ngửi gây ra sự khó chịu cho người khác.

  Trả lời
 3.  – Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này. 
   – Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
   – Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được.

  Trả lời
 4. Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này. 
  Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
  Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được.

  Trả lời
 5. Ăn xổi ở thì : Nó không được học hành , lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt , ăn xổi ở thì cho qua tháng này .
  Tắt lửa tối đèn :Chung phải iu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
  Hôi như cú mèo:Chú mày hôi như cú mèo ,ta nào chịu được.

  Trả lời
 6. – Covid khó khăn quá, bữa ăn thì chưa xong, thôi thì cứ ăn xôi ở thì vậy, cố được đến đâu thì đến.(nghĩ đến chuyện tạm bợ trước mắt, không suy nghĩ lâu dài)

  – Anh ơi, nhà em không có tiền, thôi thì hàng xóm tắt lửa tối đèn, anh có gì thì cho em vay chút ít với ạ.(nói về những người hàng xóm giúp đỡ nhau)

  – Hôi như cú mèo được dùng để chỉ những người ít quan tâm tới việc chăm sóc bản thân, tạo ra mùi khó ngửi gây ra sự khó chịu cho người khác.

  Trả lời
 7. Ăn xôi ở thì: Cách sống tạm bợ trước mắt cho qua ngày, không tính đến lâu dài.
  Tắt lửa tối đèn:Chuyện bất trắc Chuyện không may
  Hôi như cú mèo: nghĩa là rất hôi/thối
  còn lại bạn tự đặt câu được rồi đó 
  vd:Hôi như cú mèo: bạn … lớp em hôi như cú mèo hoặc Tắt lửa tối đèn: chuyện xảy ra thật tắt lửa tối đèn .v.v.

  Trả lời
 8. Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này. 
  Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
  Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được. 

  Trả lời
 9. Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này. 
  Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
  Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được. 

  Trả lời
 10. Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành.
  Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải đùm bọc lẫn nhau khi phòng tắt lửa tối đen
  Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như con cú mèo, Mọi người không chị được đâu ><
  Uy tín nhaaaaaaaaaaaaaa

  Trả lời
 11. Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này. 
  Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
  Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được. 

  Trả lời
 12. Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này. 
  Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
  Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được.

  ko hề chép mạng nhé

  *vote 5 sao nhe*
  Trả lời
 13. Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này. 
  Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
  Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được. 

  Trả lời
 14. Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này. 
  Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
  Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được. 

  Trả lời
 15. Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này. 
  Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
  Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được. 

  Trả lời
 16. Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này. 
  Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
  Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được. 
  học tốt nhá
  Trả lời
 17. Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này. 
  Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
  Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được. 

  Trả lời
 18. Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này. 
  Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
  Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được. 
  cái này nó ở trên mạng đầy.smile

  Trả lời
 19. Ăn xổi ở thì: Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này. 
  Tắt lửa tối đèn: Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.
  Hôi như cú mèo: Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button