Tiếng Việt Lớp 4: Tìm từ chỉ hoạt động trong câu chuyện Thỏ và Sóc trong SGK Tiếng Việt Lớp 4 tập 1

Tiếng Việt Lớp 4: Tìm từ chỉ hoạt động trong câu chuyện Thỏ và Sóc trong SGK Tiếng Việt Lớp 4 tập 1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tiếng Việt Lớp 4: Tìm từ chỉ hoạt động trong câu chuyện Thỏ và Sóc trong SGK Tiếng Việt Lớp 4 tập 1”

  1. Từ chỉ hoạt động trong câu chuyện Thỏ và Sóc: rủ, hái, đưa mắt; bảo;ngăn, với, ngã, túm, bắt, kêu, giữ ,khóc, bỏ, rơi, nghe, bay, làm việc, chạy, rướn, khen, đỡ, làm

    Trả lời
  2. Từ chỉ hoạt động trong câu chuyện Thỏ và Sóc là : rủ , hái , đưa mắt ; bảo ; ngăn , với , ngã , túm , bắt , kêu , giữ  , khóc , bỏ , rơi , nghe , bay , làm việc , chạy , rướn , khen , đỡ , làm

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ