Tiếng Việt Lớp 4: Cho các từ : gầm,vồ, tha, rượt, cắn, chột, quắp, đuổi, ngoặc, rống A. Hãy sắp xếp thành các nhóm đồng nghĩa B. Nêu nghĩa chung t

Tiếng Việt Lớp 4: Cho các từ : gầm,vồ, tha, rượt, cắn, chột, quắp, đuổi, ngoặc, rống A. Hãy sắp xếp thành các nhóm đồng nghĩa B. Nêu nghĩa chung từng nhóm, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Việt Lớp 4: Cho các từ : gầm,vồ, tha, rượt, cắn, chột, quắp, đuổi, ngoặc, rống A. Hãy sắp xếp thành các nhóm đồng nghĩa B. Nêu nghĩa chung t”

 1. B2:

  a)

  Nhóm 1: gầm, rống.

  Nhóm 2: vồ, chộp, quắp, đuổi, rượt.

  Nhóm 3: tha, cắn, ngoạm.

  b)

  Nghĩa chung của 

  Nhóm 1: chỉ vật thú kêu to hay gầm gừ nhau.(tranh mồi)

  Nhóm 2:  một động tác săn mồi của động vật (mèo vồ chuột,..)

  Nhóm 3: động tác cắn vào cổ không bỏ ra và đem theo

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button