Tiếng Anh Lớp 9: “You cheated in the final exam.” said The teacher to Trang. The teacher accused

Tiếng Anh Lớp 9: “You cheated in the final exam.” said The teacher to Trang. The teacher accused                                                                                      ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: “You cheated in the final exam.” said The teacher to Trang. The teacher accused”

  1. The teacher accused Trang of cheating in the final exam. Accuse sb of sth: buộc tội, kết tội ai về việc gì

    Dịch nghĩa: Giáo viên đã buộc tội Trang về việc gian lận trong kỳ thi cuối.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button