Tiếng Anh Lớp 9: Without your advice, he would not have told the truth. But for

Tiếng Anh Lớp 9: Without your advice, he would not have told the truth. But for, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: Without your advice, he would not have told the truth. But for”

  1.  But for your advice, he would not have told the truth.

    Cấu trúc:

    Without + N/Ving: thiếu, không có But for + N: nếu không có…

    Dịch nghĩa: Nếu không có lời khuyên của bạn thì anh ấy đã không nói ra sự thật.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button