Tiếng Anh Lớp 9: They thought that the little girl had found out the keys accidentally. The keys were

Tiếng Anh Lớp 9: They thought that the little girl had found out the keys accidentally. The keys were, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Tiếng Anh Lớp 9: They thought that the little girl had found out the keys accidentally. The keys were”

 1.  The keys were thought to have been found out accidentally by the little girl. Cấu trúc bị động với động từ “think”:

  Chủ động: S1 + think + (that) + a clause (S2 + V ……)

  => Bị động cách 1: It is thought that + a clause (S2 + V……)

  => Bị động cách 2: S2 + be + thought + to V/ to have PP. (dùng to have PP nếu động từ

  ở mệnh đề sau trước “thì” so với mệnh đề trước)

  Đây là cấu trúc bị động nên dùng “to have been PP” thay vì “to have PP” Dịch nghĩa: Họ đã nghĩ rằng bé gái đã tìm ra chìa khóa ngẫu nhiên.

  Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button