Tiếng Anh Lớp 9: The weather was so awful that I couldn’t go swimming. It was

Tiếng Anh Lớp 9: The weather was so awful that I couldn’t go swimming. It was, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: The weather was so awful that I couldn’t go swimming. It was”

  1. It was such awful weather that I couldn’t go swimming.

    Cấu trúc:

    It + be + such + (a/an) + adj + N + that + mệnh đề (nếu là danh từ đếm được thì chúng ta dùng “a/an”)

    Dịch nghĩa: Thời tiết quá tệ đến nỗi mà tôi đã không thể đi bơi được.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button