Tiếng Anh Lớp 9: Students must take part in this activity. It is essential that

Tiếng Anh Lớp 9: Students must take part in this activity. It is essential that, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: Students must take part in this activity. It is essential that”

  1.  It is essential that students take part in this activity.

    Cấu trúc giả định với các tính từ: essential (thiết yếu, cấp thiết), important (quan trọng)…

    S + be + adj + that + S + V nguyên thể không chia…

    Dịch nghĩa: Điều cần thiết là những học sinh phải tham gia hoạt động này.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button