Tiếng Anh Lớp 9: Mary was upset because she saw Peter with another woman. It was

Tiếng Anh Lớp 9: Mary was upset because she saw Peter with another woman. It was, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: Mary was upset because she saw Peter with another woman. It was”

  1. It was because Mary saw Peter with another woman that she was upset / that upset her.

    Cấu trúc nhấn mạnh:

    It + be +…………+ that +…………(Chính là………… )

    Dịch nghĩa: Chính là bởi vì Mary đã nhìn thấy Peter với một người phụ nữ khác nên cô ấy đã rất thất vọng.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button