Tiếng Anh Lớp 9: Lan didn’t like it at all when one of her colleagues got the promotion instead of her. Lan resented

Tiếng Anh Lớp 9: Lan didn’t like it at all when one of her colleagues got the promotion instead of her. Lan resented, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: Lan didn’t like it at all when one of her colleagues got the promotion instead of her. Lan resented”

  1. Lan resented one of her colleagues getting the promotion instead of her.

    Cấu trúc: resent sb doing sth: phẫn uất, không bằng lòng khi ai làm gì đó

    Dịch nghĩa: Lan đã không bằng lòng với một trong những đồng nghiệp của cô ấy về việc được thăng chức thay vì cô ấy.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button