Tiếng Anh Lớp 9: It is my opinion that you should spend more time learning English. If

Tiếng Anh Lớp 9: It is my opinion that you should spend more time learning English. If, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: It is my opinion that you should spend more time learning English. If”

  1. If I were you, I would spend more time learning English. Cấu trúc câu điều kiện loại 2:

    If + S + V2/ed/ were……, S + would + V(bare-inf).…

    Dịch nghĩa: Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ dành nhiều thời gian để học tiếng Anh hơn.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button