Tiếng Anh Lớp 9: He hasn’t had his hair cut for over 3 months. It is

Tiếng Anh Lớp 9: He hasn’t had his hair cut for over 3 months. It is, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: He hasn’t had his hair cut for over 3 months. It is”

  1. It is over 3 months since he (last) had his hair cut. Cấu trúc:

    Have sb do sth ~ have sth done by sb: nhờ/ thuê ai làm gì Dịch nghĩa: Anh ấy đã không cắt tóc hơn 3 tháng rồi.

    => Đã hơn 3 tháng từ lần cuối anh ấy cắt tóc.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button