Tiếng Anh Lớp 9: Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence 1. He said he wouldn’t have enough time to finish

Tiếng Anh Lớp 9: Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence 1. He said he wouldn’t have enough time to finish the job. (WILL) -> …………………………………………………………………. 2. When did your friends eat that chocolate cakes? (WAS) -> …………………………………………………………………. 3. “What are the skills you concern most?” my teacher asked. (I) -> …………………………………………………………………. 4. I have never read such as interesting novel as The Little Prince. (MOST) -> …………………………………………………………………. 5. Finish your homework or you can’t go out with your friend. (IF) -> …………………………………………………………………. 6. They’re not sure how they should operate the new system. (TO) -> …………………………………………………………………. 7. It took me 4 hours to read the first chapter of the book. (SPENT) -> …………………………………………………………………. 8. Snowboarding is more dangerous than tennis. (AS) -> …………………………………………………………………., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence 1. He said he wouldn’t have enough time to finish”

 1. giải chi tiết + dịch :

  1, He said he wouldn’t have enough time to finish the job. (WILL)

  “I will not have enough time to finish the job,”he said

  2. When did your friends eat that chocolate cake? (WAS)

  When was that chocolate cake eaten by your friends?

  3. “What are the skills that concern you most?” my teacher asked. (I)

  my teacher asked me what the skills were that concerned me most

  4. I have never read such as interesting novel as The Little Prince. (MOST)

  this is the most interesting novel “The Litle Prince” that I have ever read

  5, Finish your homework or you can’t go out with your friend (if)

  If you don’t finish your homework, you can’t go out with your friend.

  6, They’re not sure how they should operate the new system (to)

  They’re not sure how to operate the new system.

  7, It took me 4 hours to read the first chapter of the book (spent)

  I spent 4 hours reading the first chapter of the book.

  8, Snowboarding is more dangerous than tennis ( as )

  Tennis isn’t as dangerous as snowboarding.

  1, Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không có đủ thời gian để hoàn thành công việc. (SẼ)

  “Tôi sẽ không có đủ thời gian để hoàn thành công việc”, anh nói

  2. Bạn bè của bạn đã ăn chiếc bánh sô cô la đó khi nào? (LÀ)

  Chiếc bánh sô cô la đó đã được bạn bè của bạn ăn khi nào?

  3. “Kỹ năng mà bạn quan tâm nhất là gì?” giáo viên của tôi hỏi. (TÔI)

  giáo viên của tôi hỏi tôi kỹ năng nào khiến tôi quan tâm nhất

  4. Tôi chưa bao giờ đọc cuốn tiểu thuyết thú vị như Hoàng tử bé. (PHẦN LỚN)

  đây là cuốn tiểu thuyết thú vị nhất “The Litle Prince” mà tôi từng đọc

  5, Hoàn thành bài tập về nhà hoặc bạn không thể đi chơi với bạn của mình (nếu)

  Nếu bạn không hoàn thành bài tập về nhà, bạn không thể đi chơi với bạn của mình.

  6, Họ không chắc mình nên vận hành hệ thống mới như thế nào (để)

  Họ không chắc về cách vận hành hệ thống mới.

  7, Tôi đã mất 4 giờ để đọc chương đầu tiên của cuốn sách (đã bỏ ra)

  Tôi đã dành 4 giờ để đọc chương đầu tiên của cuốn sách.

  8, Trượt ván trên tuyết nguy hiểm hơn quần vợt (như)

  Quần vợt không nguy hiểm như trượt tuyết.

  Trả lời
 2. 1. He said he wouldn’t have enough time to finish the job. (WILL)

  ->”i will not have enough time to finish the job”he said

  2. When did your friends eat that chocolate cake? (WAS)

  ->When was that chocolate cake eaten by your friends?

  3. “What are the skills that concern you most?” my teacher asked. (I)

  ->my teacher asked me what the skills were that concern me most

  4. I have never read such as interesting novel as The Little Prince. (MOST)

  ->this is the most interesting novel “The Litle Prince” that i have ever read

  5.

  Finish your homework or you can’t go out with your friend (if)

  →→If you don’t finish your homework, you can’t go out with your friend.

  6.

   They’re not sure how they should operate the new system (to)

  →→They’re not sure how to operate the new system.

  7. It took me 4 hours to read the first chapter of the book (spent)

  →→I spent 4 hours reading the first chapter of the book.

  8, Snowboarding is more dangerous than tennis ( as )

  →→Tennis isn’t as dangerous as snowboarding.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button