Tiếng Anh Lớp 9: 13)I asked him…but he said nothing A,What the matter was B,What was the matter C,the matter was what D,what’s the matter was

Tiếng Anh Lớp 9: 13)I asked him…but he said nothing A,What the matter was B,What was the matter C,the matter was what D,what’s the matter was, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: 13)I asked him…but he said nothing A,What the matter was B,What was the matter C,the matter was what D,what’s the matter was”

 1. A,What the matter was 

  Công thức tường thuật câu hỏi “Wh-question”: S1 asked S2 + wh-word + S2 + V(lùi 1 thì)

  Câu trực tiếp: “What is the matter?” (thì hiện tại đơn)

  Câu tường thuật: what the matter was (thì quá khứ đơn)

  Tạm dịch: Tôi hỏi vấn đề của anh ta là gì, nhưng anh ta không nói gì.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button