Tiếng Anh Lớp 8: The majority of people in Vietnam _______________(belong) to the Kinh ethnic group. Giúp mình với!

Tiếng Anh Lớp 8: The majority of people in Vietnam _______________(belong) to the Kinh ethnic group. Giúp mình với!, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 thoughts on “Tiếng Anh Lớp 8: The majority of people in Vietnam _______________(belong) to the Kinh ethnic group. Giúp mình với!”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button