Tiếng Anh Lớp 8: Question 12: They believe that all children are bom with equal intelligence. => It________________________________________________

Tiếng Anh Lớp 8: Question 12: They believe that all children are bom with equal intelligence. => It____________________________________________________ (Hoặc => Children _______________________________________________) Question 13: My parents made me change my minds but I didn’t. => I ____________________________________________________ Question 14: She made me tell the truth. => I ____________________________________________________ Question 15: Why didn’t you report the accident sooner? => Why wasn’t____________________________________________________ Question 16: Mary let us use her car yesterday. => We were____________________________________________________ Question 17: I could hear someone crying in the next room. => Someone ____________________________________________________ Question 18: I watched people walking past. => People Question 19: Jack saw the car drive up outside the police station.  => The car____________________________________________________ Question 20: We overheard them say that they didn’t really like the food. => They were ____________________________________________________ Question 21: I expect you to find your money somewhere in your bedroom. => I expect ____________________________________________________ Question 22: We want people to obey traffic rules. => We want____________________________________________________ Question 23: She wishes her husband to compliment her on her new dress. => She____________________________________________________ Question 24: She wished her parents to allow her to go camping with her classmates. => She wished___________________________________________________ Question 25: Do you want me to take you to the airport? => Do you want __________________________________________________ Question 26: Jane has just begun learning English for 2 weeks. => English____________________________________________________, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 8: Question 12: They believe that all children are bom with equal intelligence. => It________________________________________________”

 1. 12. It is believed that all children are born with equal intelligence

       Children are believed to be born with equal intelligence.

  13.I was made to change my minds by my parents but I wasn’t

  14. I was made, to tell the truth

  15.why wasn’t the accident sooner reported by you ?

  16. we were allowed to  use Macy’s car yesterday

  17.Someone could be heard crying in the next room.

  18.People were watched walking past

  19.The car was seen to drive up outside the police station by Jack.

   20.They were overheard to say that they didn’t really like the food. 

  21. I expect your money to be found somewhere in your bedroom.

  22.we want  traffic rules to be obeyed

  23.she wishes to be complimented on her dress by her husband

  24 She wished to be allowed to go camping with her classmates by her pảents

  25. Do you want to be taken to the airport?

  26.English has just begun to be learned  by Jane for 2 weeks

  dịch:

  12. Người ta tin rằng tất cả trẻ em sinh ra đều có trí thông minh như nhau

  Trẻ em được cho là sinh ra với trí thông minh ngang nhau.

  13. Tôi đã được cha mẹ làm cho thay đổi suy nghĩ của mình nhưng tôi đã không

  14. Tôi đã được tạo ra, để nói sự thật

  15. tại sao tai nạn không được bạn báo cáo sớm hơn?

  16. chúng tôi được phép sử dụng xe hơi của Macy ngày hôm qua

  17. Có thể nghe thấy ai đó đang khóc trong phòng bên cạnh.

  18. Mọi người bị theo dõi khi đi qua

  19. Chiếc xe đã được Jack nhìn thấy lái lên bên ngoài đồn cảnh sát.

  20. Họ đã nghe lỏm nói rằng họ không thực sự thích đồ ăn.

  21. Tôi mong tiền của bạn sẽ được tìm thấy ở đâu đó trong phòng ngủ của bạn.

  22. chúng tôi muốn các quy tắc giao thông được tuân thủ

  23. cô ấy muốn được chồng khen về cách ăn mặc của mình

  24 Cô ấy ước được bạn bè cho phép đi cắm trại với bạn cùng lớp

  25. Bạn có muốn được đưa đến sân bay không?

  26. Tiếng Anh mới bắt đầu được học / được Jane học trong 2 tuần

  Trả lời
 2. 12. It is believed that all children are born with equal intelligence

      Children are believed to be born with equal intelligence.

  13.I was made to change my minds by my parents but i wasn’t

  14. I was made to tell the truth

  15.why wasn’t  the accident sooner reported by you ?

  16.we were allowed to  useMary ‘s car yesterday

  17.Someone could be heard crying in the next room.

  18.People were watched walking past

  19.The car was seen to drive up outside the police station by Jack.
   20.They were overheard to say that they didn’t really like the food. 

  21. I expect your money to be found somewhere in your bedroom.

  22.we want  traffic rules to be obeyed

  23.she wishes to be complimented on her dress by her husband

  24….to be allowed to go camping with her classmates by her pảents

  25.> Do you want to be taken to the airport?

  26.English has just begun to be learned/being learned by Jane for 2 weeks

  Trả lời
 3. 12. It is believed that all children are born with equal intelligence

      Children are believed to be born with equal intelligence.

  13.I was made to change my minds by my parents but i wasn’t

  14. I was made to tell the truth

  15.why wasn’t  the accident sooner reported by you ?

  16.we were allowed to  useMary ‘s car yesterday

  17.Someone could be heard crying in the next room.

  18.People were watched walking past

  19.The car was seen to drive up outside the police station by Jack.
   20.They were overheard to say that they didn’t really like the food. 

  21. I expect your money to be found somewhere in your bedroom.

  22.we want  traffic rules to be obeyed

  23.she wishes to be complimented on her dress by her husband

  24….to be allowed to go camping with her classmates by her pảents

  25.> Do you want to be taken to the airport?

  26.English has just begun to be learned/being learned by Jane for 2 weeks

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button