Tiếng Anh Lớp 8: Last year, my family __ tradition and travelled abroad during Tet holiday. A. broke with B. passed down C. kept on D. handed up Giải t

Tiếng Anh Lớp 8: Last year, my family __ tradition and travelled abroad during Tet holiday. A. broke with B. passed down C. kept on D. handed up Giải thích giúp mình tại sao chọn đáp án đó nữa ạ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 8: Last year, my family __ tradition and travelled abroad during Tet holiday. A. broke with B. passed down C. kept on D. handed up Giải t”

 1. Last year, my family __ tradition and traveled abroad during the Tet holiday.
  A. broke with
  B. passed down
  C. kept on
  D. handed up 
  (lí do chọn )
  Dịch: Năm trước, gia đình tôi PHÁ VỠ truyền thống và đi du lịch nước ngoài trong suốt dịp tết. 
  • break with: phá vỡ 
  • passed down: truyền xuống 
  • kept on: tiếp tục 
  • handed up : đưa lên 
  @hoccungbemikey

  Trả lời
 2. Last year, my family __ tradition and traveled abroad during the Tet holiday.
  A. broke with
  B. passed down
  C. kept on
  D. handed up 
  (lí do chọn A )
  Dịch: Năm trước, gia đình tôi PHÁ VỠ truyền thống và đi du lịch nước ngoài trong suốt dịp tết. 
  break with: phá vỡ 
  passed down: truyền xuống 
  kept on: tiếp tục 
  handed up : đưa lên 

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button