Tiếng Anh Lớp 8: 9. The black dress is more expensive than the white one. → The white dress. 10. My children run faster than me. -1 run..

Tiếng Anh Lớp 8: 9. The black dress is more expensive than the white one. → The white dress. 10. My children run faster than me. -1 run.., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 8: 9. The black dress is more expensive than the white one. → The white dress. 10. My children run faster than me. -1 run..”

  1. 9. The black dress is more expensive than the white one.

    → The white dress is cheaper than the black one.

    10. My children run faster than me.

    -I run as fast as my children.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button