Tiếng Anh Lớp 7: Complete the dialogue with the missing words or phrases. Then watch or listen and check. What two things does Dan offer to do? (Ho&agra

Tiếng Anh Lớp 7: Complete the dialogue with the missing words or phrases. Then watch or listen and check. What two things does Dan offer to do? (Hoàn thành đoạn hội thoại với những từ hoặc cụm từ còn thiếu. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Hai điều Dan đề nghị làm là gì?) Amelia: Hey, Dan. Dan: Hi, Amelia. You look busy. What (1)? Amelia: There’s going to be a talent competition in school and I’m helping to organise it. Dan: Really? When (2)? Amelia: At the end of the month. We’ve got lots of singers and (3). Dan: Oh, great! Amelia: (4), but it’s hard work – I’ve got all these posters to put up, and … Dan: Hold on! Do you want me to do that? I can do it after school tomorrow. Amelia: That would be great (5). Dan: Can I do anything else to help? Amelia: Well, we still need heip with the food and drink. If I give you a list, can you get some (6) from the (7)? Dan: Sure, no problem. I can do that. Amelia: Great. We’re meeting tomorrow after school to check everything, if you want to come along. Dan: OK. See you then., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 7: Complete the dialogue with the missing words or phrases. Then watch or listen and check. What two things does Dan offer to do? (Ho&agra”

 1. 1. are you doing

  2. is it

  3. musicians

  4. It’ll be fun

  5. thanks

  6. things

  7. supermarket

   

  Dan offers to put up the posters and get some things from the supermarket.

  Hướng dẫn dịch:

  Amelia: Xin chào, Dan.

  Dan: Xin chào, Amelia. Cậu trông có vẻ bận rộn. Cậu đang làm gì đấy?

  Amelia: Sẽ có một cuộc thi tài năng ở trường và tớ đang giúp tổ chức nó.

  Dan: Thật không? Khi nào vậy?

  Amelia: Vào cuối tháng. Chúng tớ có rất nhiều ca sĩ và nhạc sĩ.

  Dan: Ồ, tuyệt vời!

  Amelia: Nó sẽ rất vui, nhưng nó là một công việc khó khăn – Tớ đã có tất cả những áp phích này để dán lên, và…

  Dan: Cố lên! Cậu có muốn tớ làm điều đó không? Tớ có thể làm điều đó sau giờ học vào ngày mai.

  Amelia: Điều đó thật tuyệt, cảm ơn.

  Dan: Tớ có thể làm gì khác để giúp không?

  Amelia: Chà, chúng tớ vẫn cần giúp đỡ về đồ ăn và thức uống. Nếu tớ đưa cho cậu một danh sách, cậu có thể lấy một số thứ từ siêu thị không?

  Dan: Chắc chắn rồi, không vấn đề gì. Tớ có thể làm điều đó.

  Amelia: Tuyệt vời. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ học để kiểm tra mọi thứ, nếu cậu muốn đi cùng.

  Dan: Được rồi. Gặp cậu sau.

  à Dan ngỏ ý giúp dán những tấm áp phích và mua một số đồ ở siêu thị.

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ