Tiếng anh Lớp 6: 3. Read the conversation again. Complete each sentence with ONE word. (Đọc lại bài hội thoại. Hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.) 1. Elen

Tiếng anh Lớp 6: 3. Read the conversation again. Complete each sentence with ONE word. (Đọc lại bài hội thoại. Hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.) 1. Elena is Nick’s…………… . 2. There is…………. a in Elena’s room. 3. Now Mi lives in a…………. house. 4. Nick lives in a…………. house. 5. Mi’s new flat has……….. bedrooms., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng anh Lớp 6: 3. Read the conversation again. Complete each sentence with ONE word. (Đọc lại bài hội thoại. Hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.) 1. Elen”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button