Tiếng anh Lớp 6: 1. Students live and study in a…………. school. They only go home at weekends. A.international B. national. C.boatding D.

Tiếng anh Lớp 6: 1. Students live and study in a…………. school. They only go home at weekends. A.international B. national. C.boatding D.secondary, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng anh Lớp 6: 1. Students live and study in a…………. school. They only go home at weekends. A.international B. national. C.boatding D.”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ