Tiếng Anh Lớp 12: “Well, it’s getting late. Maybe, we could get together sometime.” “   ” A. Nice to see back you.B. Sounds good. I’ll give you a call.

Tiếng Anh Lớp 12: “Well, it’s getting late. Maybe, we could get together sometime.” “   ” A. Nice to see back you.B. Sounds good. I’ll give you a call. C. Take it easy.D. Yes, I’ve enjoyed it., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: “Well, it’s getting late. Maybe, we could get together sometime.” “   ” A. Nice to see back you.B. Sounds good. I’ll give you a call.”

  1. B
    Tạm dịch: “Muộn rồi, có lẽ chúng ta sẽ đi với nhau vào một lúc khác.”

    A. Rất vui được gặp lại bạn.B. Được đấy. Tôi sẽ gọi bạn sau.

    C. Đừng lo lắng.D. Vâng, tôi thích nó

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button