Tiếng Anh Lớp 12: We. good time and were at the hotel by lunchtime. A.  have                              B. made                       C. spent

Tiếng Anh Lớp 12: We. good time and were at the hotel by lunchtime. A.  have                              B. made                       C. spent                       D. took, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: We. good time and were at the hotel by lunchtime. A.  have                              B. made                       C. spent”

Viết một bình luận