Tiếng Anh Lớp 12: The stockbroker denied                               of the secret business deal.         A. having informed

Tiếng Anh Lớp 12: The stockbroker denied                               of the secret business deal.         A. having informed                                       B. to have been informed         C. having been informed                               D. to have informed, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

7 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: The stockbroker denied                               of the secret business deal.         A. having informed”

 1. C

  Kiến thức: Dạng của động từ sau “deny”

  Giải thích:

  deny + V-ing: phủ nhận làm điều gì

  Dạng bị động: deny + being + Ved/ V3

  Dịch: Người môi giới chứng khoán đã phủ nhận việc anh ta được thông báo về bí mật giao dịch

  Trả lời
 2. Câu trả lời của mình là ý C 

  Kiến thức: Dạng của động từ sau “deny”

  Giải thích:

  deny + V-ing: phủ nhận làm điều gì

  Dạng bị động: deny + being + Ved/ V3

  Dịch: Người môi giới chứng khoán đã phủ nhận việc anh ta được thông báo về bí mật giao dịch. 

  chúc bn học tốt hãy tick cho mình nhé thanks

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button