Tiếng Anh Lớp 12: The aircraft, which originally headed __________ Heathrow, had to make an emergency landing at Orly. A: for B: on C: at D: into

Tiếng Anh Lớp 12: The aircraft, which originally headed __________ Heathrow, had to make an emergency landing at Orly. A: for B: on C: at D: into, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: The aircraft, which originally headed __________ Heathrow, had to make an emergency landing at Orly. A: for B: on C: at D: into”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button