Tiếng Anh Lớp 12: She comes to see me once in a ……moon. A.    red                         B. glouse                                 C. blue

Tiếng Anh Lớp 12: She comes to see me once in a ……moon. A.    red                         B. glouse                                 C. blue                         D. green, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Tiếng Anh Lớp 12: She comes to see me once in a ……moon. A.    red                         B. glouse                                 C. blue”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button