Tiếng Anh Lớp 12: Nam : “ I don’t think English is too hard to study ” – Huy : “

Tiếng Anh Lớp 12: Nam : “ I don’t think English is too hard to study ” – Huy : “                                                                                                                                    “ . A. I do tooB. I don’t neitherC. Neither do ID. I do either, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: Nam : “ I don’t think English is too hard to study ” – Huy : “”

 1. So và too đều được dùng cho câu khẳng định:

  –  Too: được đặt ở cuối câu.

  –  So: được đặt ở đầu câu và đảo ngữ: So + so + auxiliary verb (trợ ĐT) + S.

  –  Either: được đặt ở cuối câu.

  –  Neither: được đặt ở đầu câu và đảo ngữ: Neither + auxiliary verb + S

  Giải đáp: C

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button