Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. The phone sud

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. The phone suddenly _______ while Joanna ________ the housework. A. rang – did B . was ringing – did C. was ringing – was doing D. rang – was doing, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. The phone sud”

  1. Giải đáp D
    Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào, hành động xem vào được chia ở thì quá khứ đơn.
    Dịch: Điện thoại bất ngờ đổ chuông khi Joanna đang làm việc nhà.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button