Tiếng Anh Lớp 12: Before starting_______for this company, I spent a year_______. A. working/travel B. work/travel C. work/traveling D. working/tr

Tiếng Anh Lớp 12: Before starting_______for this company, I spent a year_______. A. working/travel B. work/travel C. work/traveling D. working/traveling, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: Before starting_______for this company, I spent a year_______. A. working/travel B. work/travel C. work/traveling D. working/tr”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button