Tiếng Anh Lớp 12: As we wanted to be close to_______nature, we moved to the countryside. A. Ø B. a C. an D. the

Tiếng Anh Lớp 12: As we wanted to be close to_______nature, we moved to the countryside. A. Ø B. a C. an D. the, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: As we wanted to be close to_______nature, we moved to the countryside. A. Ø B. a C. an D. the”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button